จำเป็นต้องมี : เอกสารแนบประกอบด้วย บันทึกข้อความ, สำเนาโครงการ, รายชื่อผู้รับเกียรติบัตร ฯลฯ


► คำชี้แจง : หลังจากที่ท่านขอเลขในระบบและ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารแนบเรียบร้อยแล้ว จะกำหนดเลขทะเบียนมาให้ ภายในวัน ขอให้ท่านติดตามเลขได้ที่ด้านล่างหน้าเว็บไซต์นี้